Rekolekcje katechetów 2017/2018

Informacja pobrana z katecheza.archibial.pl – Rekolekcje katechetów 2017/2018

Istotnym elementem permanentnej formacji duchowej katechetów jest coroczny obowiązkowy udział w rekolekcjach. Katecheta uczestniczy obowiązkowo w rekolekcjach organizowanych przez Wydział Katechetyczny co roku, a gdy korzysta z formacji jakiegoś ruchu czy stowarzyszenia kościelnego, obowiązkowo raz na 3 lata. Informacje o najbliższych terminach rekolekcji w zakładce >>Formacja >>Rekolekcje.