Kazanie na święto św. Andrzeja Boboli – 16 maja 2017 r. – ks. Grzegorz Śniadoch IBP

Informacja pobrana z bialystok.tradycjakatolicka.pl – Kazanie na święto św. Andrzeja Boboli – 16 maja 2017 r. – ks. Grzegorz Śniadoch IBP

O ŚW. ANDRZEJU BOBOLI.
Invicti Athletæ Christi (Niezwyciężony bohater Chrystusowy) – encyklika papieża Piusa XII w 300. rocznicę śmierci św. Andrzeja Boboli.

//www.youtube.com/watch?v=d0BIzcPGk5c

LEKCJA:
2 List do Tymoteusza.
2 Tm 2,8-10; 3,10-12

Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida! On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą.
Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem – a ze wszystkich wyrwał mnie Pan! I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania.

EWANGELIA:
Według św. Mateusza.
Mt 10,26-32

Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.