„Idźcie i gloście!”

Informacja pobrana z chcejezusa – „Idźcie i gloście!”

Dnia 23 września z okazji X Dni Kultury Katolickiej odbyło się sympozjum pt. „Idźcie i głoście – wyzwania dla katolików”, organizowane przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katolickiej.

Jednym z prelegentów, był ks. Kamil Dąbrowski. Podczas wystąpienia, podzielił się świadectwem ze swojej posługi w dziele ewangelizacji oraz mówił o mocy kerygmatu.
Cieszymy się i dziękujemy Bogu, że nieustannie zaprasza do nowych miejsc i wyzwań.