Dlaczego zawarłam przymierze?

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Dlaczego zawarłam przymierze?

Dlaczego zawarłam przymierze?
Od dawna znane były zwyczaje zawierania przymierzy pomiędzy osobami, grupami, narodami jako wyraz braterstwa, przyjaźni i pokoju. Jego znakiem był uścisk dłoni, wspólny posiłek