Kazanie na trzecim spotkaniu Szkoły Maryi – ks. Jakub Korczak – 11 marca 2017 r.

Informacja pobrana z bialystok.tradycjakatolicka.pl – Kazanie na trzecim spotkaniu Szkoły Maryi – ks. Jakub Korczak – 11 marca 2017 r.

MARYJA W KATECHIZMIE RZYMSKIM.

//www.youtube.com/watch?v=d7rQHWOoeJM

LEKCJA:
1 List św. Pawła do Tesaloniczan.
1 Tes 5,14-23

Bracia: Prosimy was, upominajcie krnąbrnych, pocieszajcie bojaźliwych, przygarniajcie słabych, a cierpliwi bądźcie względem wszystkich. Baczcie, aby jeden drugiem, złem za zło nie oddawał, ale zawsze usiłujcie czynić wzajemnie i względem wszystkich to, co dobre. Zawsze się weselcie, a módlcie się bez przerwy. Za wszystko składajcie dzięki, bo taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was wszystkich. Ducha nie gaście. Proroctwa nie lekceważcie. Doświadczajcie wszystkiego, a to, co dobre jest, zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.
A sam Bóg pokoju niech was we wszystkim uświęca, aby wszystek duch wasz i dusza, i ciało zachowane były bez zarzutu na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.

EWANGELIA:
Według św. Mateusza.
Mt 17,1-9

Onego czasu: Wziął Jezus Piotra i Jakuba, i Jana brata jego, i zaprowadził ich na górę wysoką na uboczu. I przemienił się przed nimi: i rozjaśniało oblicze Jego jako słońce, szaty zaś Jego stały się białe jako śnieg. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. A odpowiadając Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze nam tu być; jeżeli chcesz uczyńmy tu trzy przybytki: Tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden». Gdy on to jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich. I oto głos z obłoku mówiący: «Ten jest Syn mój miły, w którym upodobałem sobie: Jego słuchajcie». A słysząc to uczniowie padli na oblicze swoje i zlękli się bardzo. I przystąpił Jezus, dotknął ich i rzekł im: «Wstańcie, a nie lękajcie się». A podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, jeno samego Jezusa.
A gdy zstępowali z góry, przykazał im Jezus mówiąc: «Nikomu nie mówcie o widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».