Drogą pielgrzyma

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Drogą pielgrzyma

Drogą Pielgrzyma
W dniach 2-10.VIII. 2017, w Falenicy, odprawiłam Syntezę CD, prowadzoną przez o. Ryszarda Friedricha SJ. Tematem była droga św. Ignacego, spotkanie z historią prowadzenia przez