Halickie – Odpust Przemienienia Pańskiego

Informacja pobrana z dojlidyparafia.pl – Halickie – Odpust Przemienienia Pańskiego

6 sierpnia 2017 r. – Odpust Przemienienia Pańskiego w Halickich! Mieszkańcy wsi licznie wzięli udział w uroczystościach odpustowych. Po Mszy Świętej – Procesja Eucharystyczna przez wieś. Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę, a przede wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego święta!