OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 16 lipca 2017

Informacja pobrana z florianbialystok.blogspot.com – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 16 lipca 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

16 lipca 2017

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel: „Idźcie i głoście”!

2. W czas wakacji w Polsce wpisuje się ruch pielgrzymkowy. W diecezjach trwają stosowne przygotowania do podjęcia drogi przez pątników. Cały nasz kraj opleciony jest sanktuariami i miejscami pielgrzymkowymi – szczególnej Bożej obecności. Warto zastanowić się, czy nie podjąć takiej formy w ożywieniu osobistego życia religijnego. Chrześcijanin jest człowiekiem pielgrzymującym. Ziemia jest pewnym i ważnym etapem jego wędrówki. Pamiętajmy jednak, że nasza ostateczna ojczyzna jest w niebie.

3.                W naszych modlitwach pamiętajmy o tych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej, którzy wyjechali w różne zakątki świata, zwłaszcza o dzieciach i młodzieży. Niech po dobrym wypoczynku i bez uszczerbku na duchu szczęśliwie powrócą do domu.

4.                W dniach 13-24 lipca w Białymstoku odbywa się obóz integracyjno-formacyjny stypendystów fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W naszym mieście przebywają uczniowie gimnazjów i liceów z całej Polski. Są zakwaterowani w internatach, m.in. w internacie Technikum Mechanicznego na terenie naszej parafii. W ramach tego obozu, w piątek 21 lipca, odbędzie się modlitwa różańcowa ulicami miasta. Młodzież przejdzie z relikwiami bł. ks. Michała Sopoćko od sanktuarium Miłosierdzia Bożego do Katedry. Rozpoczęcie o godz. 20.00. Zapraszamy do uczestnictwa w modlitwie. Natomiast w niedzielę 23 lipca o godz. 15.30 na Rynku Kościuszki odbędzie się koncert w wykonaniu stypendystów Fundacji.

W tym tygodniu patronujĄ nam:

·        20 VII – bł. Czesław (ok. 1180 – ok. 1242), prezbiter, duchowy syn św. Dominika.

·        22 VII – św. Maria Magdalena, która swoje życie na zawsze związała z Chrystusem, której zawdzięczamy odkrycie pustego grobu zmartwychwstałego Pana.