Dojrzały Wiek WŻCH

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Dojrzały Wiek WŻCH

Dojrzały Wiek WŻCH
Dnia 8 lipca 2017 roku, w sobotę, w domu rekolekcyjnym pallotynów Wspólnota Krajowa WŻCH w Polsce celebrowała 50-tą rocznice przekształcenia się Sodalicji Mariańskiej we Wspólnotę