Letnie Dni Skupienia

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Letnie Dni Skupienia

Letnie Dni Skupienia
Jest już naszym zwyczajem, że rok duszpasterski kończymy skupieniem. Tym razem odbyło się ono w dniach 24 – 25 czerwca 2017r. w Domu Jezuitów. Pierwszy dzień