Pielgrzymka na Warmię 16-17.09.2017

Informacja pobrana z krolowarodzin.pl – Pielgrzymka na Warmię 16-17.09.2017