Wakacje 2017

Informacja pobrana z katecheza.archibial.pl – Wakacje 2017

Życząc PT. Katechetom błogosławionego czasu letniego wypoczynku informujemy, że podczas wakacji pełni dyżur w Wydziale Katechetycznym co najmniej jedna osoba. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.30.