Ziemia święta śladami Chrystusa

Informacja pobrana z abobola.aplus.pl – Ziemia święta śladami Chrystusa

(9 dni, samolot)
30.09 – 08.10.2017

1 DZIEŃ: WARSZAWA – TEL AWIW

2 DZIEŃ: BETLEJEM Bazylika Narodzenia Pańskiego, Bazylika św. Katarzyny i Grota św. Hieronima, Grota Mleczna, Pole Pasterzy

3 DZIEŃ: AIN KAREM – BETANIA : kościół Nawiedzenia i św. Jana Chrzciciela. Yad Vashem, Menora i Kneset (z zewnątrz) – współczesny parlament izraelski. Wizyta w Betanii.

4 DZIEŃ: CEZAREA NADMORSKA – GÓRA KARMEL – NAZARET –
– KANA GALILEJSKA

Cezarea – rzymska stolica Palestyny z Nowego Testamentu: miasto krzyżowców, słynny rzymski akwedukt oraz amfiteatr. Przejazd do Hajfy. Wizyta na Górze Karmel: Grota Eliasza oraz Kościół Najświętszej Pani Karmelu. Przejazd do Nazaretu: Bazylika Zwiastowania oraz kościół św. Józefa. Kana Galilejska – dla małżeństw odnowienie przyrzeczeń.

5 DZIEŃ: JEZIORO GALILEJSKIE – KAFARNAUM – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABGA

Rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim. Kafarnaum i przejazd na Górę Błogosławieństw. Wizyta w Tabdze: Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb oraz Kościół Prymatu św. Piotra.

6 DZIEŃ: GÓRA TABOR – JARDENIT – JERYCHO – MORZE MARTWE – QUMRAN

Góra Tabor. Przejazd do Jardenitu – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Przejazd wzdłuż Doliny Jordanu. Postój w Jerychu pod Górą Kuszenia i przy sykomorze Zacheusza. Postój nad Morzem Martwym. Qumran. Przejazd przez Pustynię Judzką do Betlejem

7 DZIEŃ: JEROZOLIMA

Panorama Jerozolimy i widok na wzgórze świątynne. Zwiedzanie Starego Miasta w Jerozolimie: kościół św. Anny, konwent Ecce Homo, Droga Krzyżowa (Via Dolorosa), Bazylika Grobu Bożego, przejście na Górę Syjon: Opactwo Zaśnięcia i Wieczernik, Ściana Płaczu.

8 DZIEŃ: JEROZOLIMA

Góra Oliwna: miejsce Wniebowstąpienia, Kościół Pater Noster, Dominus Flevit, Ogród Oliwny, Bazylika Agonii, symboliczny „grób” Maryi. Kościół św. Piotra In Galicantu.

9 DZIEŃ: TEL AWIW – WARSZAWA

PROGRAM RAMOWY. KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA i GODZINY LOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE.

Cena/os.: 3290 PLN + 90 $

CENA ZAWIERA: przelot samolotem; opłaty lotniskowe; transfery autokarem; 7 noclegów w hotelach 2*/3* (pokoje 2-, 3-osobowe); 6 śniadań i 7 obiadokolacji; opiekę przewodnika; opiekę księdza; ubezpieczenie KL, NNW i chorób przewlekłych; podatek VAT

Na czas wyjazdu należy posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki. Paszport nie może zawierać pieczątek m.in. syryjskich i libańskich!

Informacje ks. Marek 696 580 590