Życzenia

Informacja pobrana z bialystok.caritas.pl – Życzenia

Chrystus zmartwychwstan jest, 
nam na przykład dan jest: 
Iż mamy zmartwychpowstać, 
z Panem Bogiem królować. Alleluja!”

Niech słowa wielkanocnej pieśni

napełnią nasze serca nadzieją, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

jest zapowiedzią naszego z Nim zmartwychwstania.

Na ten wyjątkowy czas świętowania największej tajemnicy chrześcijaństwa

życzę radości i miłości doświadczanej w gronie najbliższych,

niech Zmartwychwstały Chrystus obficie błogosławi i przemienia serca!

ks. Adam Kozikowski

Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej

z pracownikami