Uniwersytet w Białymstoku zacieśnia współpracę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II

Informacja pobrana z ktk.uwb.edu.pl – Uniwersytet w Białymstoku zacieśnia współpracę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II

Z inicjatywy Katedry Teologii Katolickiej UwB  w  dniu 21 marca 2017 roku dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL  reprezentująca  Katolicki Uniwersytet Lubelski  Jana Pawłą II oraz dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB  Rektor Uniwersytetu w Białymstoku  podpisali umowę o wzajemnej współpracy w zakresie działalności naukowo-badawczej, badawczo-rozwojowej oraz wdrożeniowej. Koordynatorami  przy realizacji podpisanej umowy ze strony UwB jest Kierownik Katedry Teologii Katolickiej UwB a ze strony KUL  Dziekan Wydziału Teologii KUL.

Podpisana umowa o współpracy  jest na czas nieokreślony i obejmuje nie tylko współpracę w zakresie teologii, ale wszystkie kierunki w ramach których prowadzone są badania naukowe   oraz kształcenie w obu uczelniach.