WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Informacja pobrana z mbcz.archidiecezja.net – WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

31 marca i 1 kwietnia br. na terenie Moniek odbyła się wielkanocna zbiórka żywności. Jak twierdzą organizatorzy – to już tradycja, a mieszkańcy znowu nie zawiedli. Zebrano 809 kilogramów. Do specjalnych koszy mieszkańcy wrzucali produkty spożywcze.

Zebrana żywność trafi do mniej zamożnych rodzin z naszej gminy. Dwie biedronki, Topaz, Pszczółka oraz 4 sklepy Państwa Sokołowskich. Udział w akcji udział wzięło 20 dorosłych wolontariuszy Caritas i monieccy harcerze. Dzięki życzliwości mieszkańców kilkadziesiąt osób zaopatrzonych zostanie w produkty żywnościowe.

Ponadto Caritas prowadził zbiórkę żywności do toreb tzw. „samarytanek”. Torby napełniały osoby indywidualne i zakłady pracy. Napełniono 13 toreb, produktami o wadze ponad 100 kg. Caritas przekaże je potrzebującym.

Wszystkim serdecznie dziękujemy –

Łucja Supińska,

Marianna Organowska

ZDJĘCIA