ORAR II st. w Supraślu

Informacja pobrana z bialystok.oaza.pl/dk – ORAR II st. w Supraślu

SupraślORAR II st. w ośrodku Caritas w Supraślu

„Uważaj więc, aby światło, które jest w tobie nie stało się ciemnością” Łk 11,35

Termin: 14 -18 VII.2017
Miejsce: ośrodek Caritas w Supraślu
Koszt uczestnictwa:
– osoby dorosłej 220 zł,
– dzieci powyżej 3 lat -110 zł,
– dzieci do 3 lat –gratis.

Para moderatorska:
Marcjanna i Janek Półkośnikowie wraz z ks. Krzysztofem Kowalewskim.

Zapisy można składać na adres mailowy marcjafirma@wp.pl lub telefonicznie na nr 784190281 (Marcjanna)