Czym są misje parafialne

Informacja pobrana z wasilkow.parafia.info – Czym są misje parafialne

MISJE PARAFIALNE to szczególny rodzaj rekolekcji otwartych, które przeprowadza się co kilka lat dla całej parafii celem umocnienia i odnowienia życia wiary. Kanon 770 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który nakazuje organizowanie misji mówi: Proboszczowie zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego powinni w pewnych okresach organizować to przepowiadanie, które nazywa się rekolekcjami i świętymi misjami, lub inne formy […]