OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (19.03.2017r.)

Informacja pobrana z florianbialystok.blogspot.com – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (19.03.2017r.)


OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

(19.03.2017r.)

1.     Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam  w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach.

2.     Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.

3.     W kalendarzu liturgicznym rozpoczynającego się tygodnia przypadną dwie ważne uroczystości. Ponieważ w tym roku 19 marca przypadł w niedzielę, dlatego w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Msze Święte o godz. 7.00 i 17.00. Św. Józef jest patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia przez wstawiennictwo opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.

4.     W sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte w naszym kościele o godz. 7.00, 9.00 i 17.00. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy.

5.     W środę 29.03.2017 r. o godz. 18:00 ks. Adam Siegieniewicz odprawi w Katedrze Białostockiej Mszę św. i poprowadzi modlitwę o przebaczenie. Hasło: „Zostałeś przez kogoś skrzywdzony? Masz problem z przebaczeniem?”

6.     Zapraszamy na wernisaż wystawy „Krzyż” w Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku, 22 marca 2017 r., o godz. 16.30. Trwa Wielki Post, czas szczególnej kontemplacji i pochylenia się nad tajemnicą krzyża, obecnego ciągle w naszym życiu. Na wystawie zgromadziliśmy nie tylko same krzyże, ale też i szereg przedmiotów z motywem krzyża oraz związanych z kultem krzyża. Wystawa jest czynna do maja 2017 r. Wstęp wolny.

7.     Duszpasterstwo Akademickie w Białymstoku zaprasza studentów, absolwentów i nauczycieli akademickich białostockich uczelni wyższych na AKADEMICKE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które wzorem lat ubiegłych odbędą się w dwóch terminach i w dwóch ośrodkach: I termin 26-27-28 marca (niedziela – poniedziałek – wtorek),  codziennie o godz. 19.30 w kościele św. Rocha w Białymstoku. Poprowadzi je ks. ks. bp Adam Wodarczyk, z Katowic, były moderator generalny Ruchu Światło – Życie. Temat rekolekcji: O odwadze wiary we  współczesnym świecie. Rekolekcje ze Sługą Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim .II termin: 2-3-4 kwietnia (niedziela – poniedziałek – wtorek),  codziennie o godz. 19.30 w Archikatedrze białostockiej.  Poprowadzi je o. Leonard Bielecki franciszkanin, duszpasterz akademicki z Poznania. Temat rekolekcji: Fundament.  

8.     Duszpasterstwo Rodzin zaprasza do świętowania Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia, które przypadają odpowiednio: 24 i 25 marca 2017 roku w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tych dniach modlimy się w intencji życia ludzkiego, świętego „od poczęcia, aż do naturalnej śmierci”. Wyrazem troski o dar życia, oprócz szeroko pojętej promocji życia, jest dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jest to modlitewna pomoc dzieciom poczętym, jeszcze nienarodzonym, a zagrożonym w swoim istnieniu oraz szczególne wsparcie rodzicom poczętego dziecka. 24 marca w programie o godz. 18.00 Eucharystia przebłagalna za grzechy przeciw życiu, adoracja Najświętszego Sakramentu i Droga Krzyżowa. Główne uroczystości będą miały miejsce 25 marca o godz. 18.00. Spotkanie 24 i 25 marca. Oba spotkania w katedrze białostockiej.  Duchową Adopcję Dziecka Poczętego można podjąć również w każdej parafii podczas każdej Eucharystii.