Spotkanie z solenizantką

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Spotkanie z solenizantką

Spotkanie z solenizantką
Bożena to imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza obdarowana przez Boga lub dana od Boga. We Wspólnocie ,,KEFAS” mamy również Bożenę. Jak Wielka Księga Imion mówi…