Kazanie na IV Niedzielę po Objawieniu Pańskim – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 29 stycznia 2017 r.

Informacja pobrana z bialystok.tradycjakatolicka.pl – Kazanie na IV Niedzielę po Objawieniu Pańskim – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 29 stycznia 2017 r.

KOŚCIÓŁ BOŻY ŁODZIĄ CHRYSTUSOWĄ.

//www.youtube.com/watch?v=GYTHGI1FwtY

LEKCJA:
Czytanie z Listu św. Pawła do Rzymian.
Rz 13,8-10

Bracia: Nikomu nic nie bądźcie dłużni, jeno abyście się nawzajem miłowali, kto bowiem bliźniego miłuje, Zakon wypełnił. Albowiem: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj i wszelkie inne przykazanie zawiera się w tym słowie: Będziesz miłował bliźniego swego jako siebie samego. Miłość bliźniego złego nie wyrządza, a pełnią Zakonu jest miłość.

EWANGELIA:
Ciąg dalszy Ewangelii świętej według św. Mateusza.
Mt 8,23-27

Onego czasu: Gdy Jezus wstąpił do łodzi, weszli za Nim uczniowie Jego. A oto burza wielka powstała na morzu, tak że fale zalewały łódź. A On spał. I przystąpili do Niego uczniowie Jego i obudzili Go mówiąc: «Panie, ratuj nas, giniemy». I rzekł im: «Czemu jesteście bojaźliwi, małej wiary?» Wtedy powstawszy rozkazał wiatrom i morzu i stała się cisza wielka. A ludzie zdumiewali się mówiąc: «Kto jest ten, że wichry i morze są mu posłuszne?»