Nabożeństwa wielkopostne

Informacja pobrana z parafiaswrodzina.pl – Nabożeństwa wielkopostne