Rozpoczęcie II semestru na studiach podyplomowych katechetyczno-pedagogicznych.

Informacja pobrana z ktk.uwb.edu.pl – Rozpoczęcie II semestru na studiach podyplomowych katechetyczno-pedagogicznych.

6 marca 2017 r. słuchacze podyplomowych studiów Katechetyczno-Pedagogicznych prowadzonych przez Katedrę Teologii Katolickiej UwB rozpoczną kolejny semestr studiów. W ramach doskonalenia zawodowego podejmowane są współczesne zagadnienia z teologii pastoralnej, dogmatycznej, moralnej, ekologii, etyki pedagogiki, psychologii, socjologii, pod kierunkiem wykładowców z różnych ośrodków naukowych specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach. Studia Podyplomowe skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w zakresie teologii pracujących w katechezie szkolnej i parafialnej.