Tłustoczwartkowe ABC

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Tłustoczwartkowe ABC

Tłustoczwartkowe ABC
Etapy budowania więzi w relacjach osobowych to temat kolejnej odsłony ABC Duchowości. Spotkanie odbyło się 23 lutego w Domu Jezuitów. Tym razem nie prowadziła…