Rekolekcje i Radio Białystok

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Rekolekcje i Radio Białystok

Rekolekcje i Radio Białystok
Dzięki uprzejmości ks. Piniewskiego, dyrektora Programów Katolickich w PR Białystok, nagrania odbywały się na Południowej u Jezuitów. Dało to członkom WŻCh, którzy zebrali się…