Twardowski u Ignacego

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Twardowski u Ignacego

Twardowski u Ignacego
Punktem wyjścia do modlitwy mogą być utwory literackie, zwłaszcza poetyckie, nie tylko fragmenty Pisma św. Wiersze księdza Twardowskiego „Jestem”, „Tak”, „Prośba” z wyboru…