„Razem lepiej”

Informacja pobrana z bialystok.caritas.pl – „Razem lepiej”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Razem lepiej” realizowanym przez Caritas Archidiecezji Białostockiej w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania – Puszcza Knyszyńska, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jasionówce, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Knyszynie, Gminą Dobrzyniewo Duże, Gminą Knyszyn i Gminą Jasionówka.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu –  01.03.2017 – 31.08.2018

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rzecz poprawy i wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia.

Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do 60 osób (28 kobiet i  32 mężczyzn w tym dzieci) korzystających ze świadczeń OPS, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • zamieszkują gminy Jasionówka, Dobrzyniewo Duże lub Knyszyn ,
 • zamieszkują tereny wiejskie (70% Uczestników Projektu),
 • są osobami bezrobotnymi – 40 Uczestników Projektu, w tym 5 długotrwale bezrobotnych, są osobami biernymi zawodowo – 20 Uczestników Projektu,
 • są osobami w wieku 15-30 lat (50% Uczestników Projektu)
 • są osobami korzystającymi z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Wsparcie w ramach projektu

 1. Wsparcie coachingowe
 2. Warsztaty rozwoju osobistego
 3. Wsparcie psychologiczne
 4. Działania o charakterze środowiskowym
 5. Pośrednictwo pracy
 6. Poradnictwo zawodowe, w tym identyfikacja potrzeb zawodowych i opracowanie IPD
 7. Szkolenia zawodowe

55 uczestników projektu skorzysta z kursów zawodowych dostos. do ścieżki integracji indyw. :

 • spawacz metodą TIG (10 osób)
 • kurs prawo jazdy kat. B (10 osób),
 • magazynier z obsługą wózków widłowych (5 osób),
 • kurs obsługi kas fiskalnych ( 10 osób),
 • kurs opiekun osób starszych (20 osób).

Zostaną przeprowadzone szkolenia BHP. Po ukończeniu szkoleń zawodowych 30 UP zostanie skierowanych do zewnętrznej instytucji certyfikującej (UDZ, WORD) na egzamin, w wyniku którego otrzymają certyfikat o zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych.

 1. Staże zawodowe

Po zakończeniu szkoleń zawodowych 30 osób weźmie udział w 6 miesięcznych płatnych stażach zawodowych.

 1. Praca socjalna

Zapisy i informacje:

Biuro Lidera Projektu:

 • Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 32. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, nr tel. 85 651 9008;

Biuro Partnera/Realizatorów projektu:

 • Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, nr tel. 85 7108 850 ;
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym przy ul. Białostocka 23, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, nr tel. 85 6633 256;
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasionówce przy ul. Rynek 19/3,4, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, tel. 85 7278 042 ;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie przy ul. Rynek 39, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, tel. 85 7279 995;