Po „kolędzie” – słowo Ks. Proboszcza

Informacja pobrana z dojlidyparafia.pl – Po „kolędzie” – słowo Ks. Proboszcza

Umiłowani w Chrystusie, Siostry i Bracia! 

Tak, jak co roku, w pierwszą niedzielę po zimowych feriach, pragnę podsumować miniony rok oraz złożyć sprawozdanie z duszpasterstwa i okresu kolędy.

W imię Boże, pożegnaliśmy Rok Pański 2016.

Popatrzmy na ten miniony rok! Jak zbliżaliśmy się do Boga i do drugiego człowieka.