Litwa £otwa Estonia Finlandia Szwecja 20170705

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Litwa £otwa Estonia Finlandia Szwecja 20170705

PIELGRZYMKA

„SZLAKIEM PODZIELONEGO CHRZE¦CIJAÑSTWA”

LITWA – £OTWA – ESTONIA – FINLANDIA – SZWECJA

( PODCZAS BIA£YCH NOCY )

05 – 10.07.2017 r.

1.950 z³ / os.

¦wiadczenia w cenie: autokar z klimatyzacj±, 1 nocleg w hotelu w Tallinie, 3 noclegi w Pa³andze, hotel ***, pokoje 2 osobowe z ³azienkami, prom na trasie Tallin – Helsinki, 2 noclegi na promie Helsinki – Sztokholm – Ryga w kajutach 4 – osobowych, wy¿ywienie zgodnie z programem (¶niadania i obiadokolacje, lunch w dniu powrotu), opieka licencjonowanego pilota, ubezpieczenie NNW ; KL .

ORGANIZATOR: KS. WOJCIECH ROGOWSKI

TEL: 728 955 664