Szansa dla osób długotrwale bezrobotnych

Informacja pobrana z bialystok.caritas.pl – Szansa dla osób długotrwale bezrobotnych

Caritas Archidiecezji Białostockiej rozpoczyna równolegle dwa projekty: „CIS szansą dla gminy Juchnowiec Kościelny, Michałowo i Wasilków” oraz „CIS szansą dla gminy Supraśl i Czarna Białostocka” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu aktywności społeczno- zawodowej oraz reintegracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Każdy projekt zakłada udział 28 osób, głównie z terenu gm. Juchnowiec Kościelny, Michałowo i Wasilków (dodatkowo Zabłudów i Gródek) oraz Supraśl i Czarna Białostocka, (dodatkowo Jasionówka, Knyszyn, Dobrzyniewo).

Program będzie realizowany w okresie od 01.02.2017 do 31.08.2018 r. z uwzględnieniem odmiennych potrzeb kobiet i mężczyzn, w oparciu o standardy zawarte w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Udział w projektach jest bezpłatny. W sumie skorzysta z nich 56 osób.

Uczestnicy otrzymają wsparcie coachingowe, psychologiczne, poradnictwo zawodowe oraz pracę socjalną i szkolenia zawodowe. Dla każdego uczestnika zostanie wypracowana indywidualna ścieżka wsparcia, przy współpracy z doradcą zawodowym, psychologiem oraz instytucją pomocy społecznej. Zostaną zorganizowane warsztaty rozwoju osobistego prowadzone przez psychologa.  Poruszone zostaną zagadnienia związane z powrotem na rynek pracy oraz opracowany indywidualny plan działania. Uczestnicy skorzystają również z kursów zawodowych.

Harmonogram realizacji projektu

 1. Rekrutacja do projektu – I tura: 02.2017 r., II tura: 02.2017 do XII.2017 r.
 2. Wsparcie socjalne – 03.2017 r. – 08.2018 r.,
 3. Wsparcie coachingowe – 03.2017 r.- 08.2018 r.,
 4. Wsparcie psychologiczne – 03.2017 r.- 08.2018 r.,
 5. Poradnictwo zawodowe – 03.2017 r. – 08.2018 r.,
 6. Szkolenia zawodowe – 03.2017 r. – 08.2018 r.,

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci zatrudnieniem socjalnym oraz wsparciem w postaci świadczenia integracyjnego w wysokości zasiłku dla bezrobotnych wypłacanego z Funduszu Pracy. W ramach uczestnictwa w CIS każdy z uczestników otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości:

– pierwszy miesiąc (okres próbny) – 50 % zasiłku dla bezrobotnych (w tej chwili 364,05 zł netto) ,

– kolejne 8 miesięcy 100% zasiłku dla bezrobotnych (w tej chwili 728,10 zł netto).

Uczestnictwo w projekcie będzie trwało 9 miesięcy.

W projekcie „CIS szansą dla gminy Juchnowiec Kościelny, Michałowo i Wasilków” może wziąć udział osoba, która spełnia następujące warunki:

 • Zamieszkuje na terenie gminy Juchnowiec Kościelny, Michałowo i Wasilków, dodatkowo Zabłudów i Gródek
 • Jest osobą bezrobotną, w tym długotrwale bezrobotną (11 osób)
 • Jest osobą nieaktywną zawodowo (8 osób)
 • Jest osobą z niepełnosprawnością (5 osób)
 • Osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020.

W projekcie „CIS szansą dla gminy Supraśl i Czarna Białostocka” może wziąć udział osoba, która spełnia następujące warunki:

 • Zamieszkuje na terenie gminy Supraśl i Czarna Białostocka, dodatkowo Jasionówka, Knyszyn, Dobrzyniewo
 • Jest osobą bezrobotną, w tym długotrwale bezrobotną (11 osób)
 • Jest osobą nieaktywną zawodowo (8 osób)
 • Osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020.