OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI NIEDZIELA ZWYKŁA (12.02.2017r.)

Informacja pobrana z florianbialystok.blogspot.com – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI NIEDZIELA ZWYKŁA (12.02.2017r.)


OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

(12.02.2017r.)

1.     Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.

2.     W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. św. Cyryla mnicha, i Metodego biskupa. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta. Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.

3.     Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Jest patronem zakochanych.

4.     W przyszłą niedzielę ofiary zbierane na tacę przez przedstawicieli seminarium duchownego będą przeznaczone na potrzeby tej uczelni.

5.     Na budowę naszego kościoła ofiary będą zbierane za dwa tygodnie.

6.     W przyszłą niedzielę, we Mszy Świętej o godz. 10.30, będą uczestniczyć uczniowie klas III SP przygotowujący się do I Komunii Świętej.

7.     INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24

W związku z wdrażaniem reformy oświaty, Publiczne Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie znajdujące się na ulicy Antoniuk Fabryczny 5/7  od nowego roku szkolnego zostanie przekształcone w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24.

Od 1 września 2017 roku naukę w szkole podstawowej rozpoczną uczniowie klas pierwszych.

Będzie również prowadzony nabór:

·         do klas IV

–        klasy sportowe (dżudo,  piłka nożna dziewcząt),

–        klasa teatralno-recytatorską – ukierunkowana na przedmioty humanistyczne,

·         do klas VII

–        klasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim,

–        klasa  matematyczno – przyrodnicza.

Jeżeli do szkoły zgłosi się więcej chętnych uczniów, będzie możliwość utworzenia klas dodatkowych.

Do szkoły mogą być przyjęci również uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły jeżeli ich rodzice wyrażą taka wolę.

Uczniowie gimnazjum będą kontynuować naukę w dotychczasowej szkole do końca ukończenia klasy trzeciej.

Pan Dyrektor zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów i rodziców na Dzień Otwarty, który odbędzie się 23 lutego 2017 r. o godzinie 17:00 w budynku szkoły.

8.     Caritas Archidiecezji Białostockiej zwraca się z prośbą do wszystkich parafian o przekazanie 1% podatku na rzecz Caritas Potrzebującym. Numer KRS można znaleźć na stronie internetowej białostockiej Caritas lub na plakacie.

9.     UROCZYSTA  MSZA ŚWIĘTA KU CZCI BŁ. KS. MICHAŁA SOPOĆKI, w dniu jego liturgicznego wspomnienia, będzie sprawowana  w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku w środę, 15 lutego br., o godz. 18.00 pod przewodnictwem Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Tego samego dnia o godz. 10.00 Msza św. ku czci Błogosławionego będzie sprawowana również w Kaplicy Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Białymstoku przy ul. Poleskiej. Tej Mszy św. przewodniczyć będzie Biskup Henryk Ciereszko.