Nowa szansa dla osób długotrwale bezrobotnych

Informacja pobrana z bialystok.caritas.pl – Nowa szansa dla osób długotrwale bezrobotnych

Caritas Archidiecezji Białostockiej rozpoczyna projekt „CIS szansą dla gminy Juchnowiec Kościelny, Michałowo i Wasilków” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno – zawodowej oraz reintegracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Weźmie w nim udział 28 osób, głównie z terenu gm. Juchnowiec Kościelny, Michałowo i Wasilków (dodatkowo Zabłudów i Gródek).

Program będzie realizowany w okresie od 01.02.2017- 31.08.2018 r. (w dwóch edycjach po 14 osób) z uwzględnieniem odmiennych potrzeb kobiet i mężczyzn, w oparciu o standardy zawarte w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Skierowany jest również do osób z niepełnosprawnością. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie coachingowe, psychologiczne, poradnictwo zawodowe oraz pracę socjalną i szkolenia zawodowe.