Ogłoszenia 5 Niedziela zwykła – 2017-02-05

Informacja pobrana z rkalinowski.pl – Ogłoszenia 5 Niedziela zwykła – 2017-02-05

  • 11 lutego będziemy obchodzić Światowy Dzień Chorego. Modlimy się w intencji chorych. W czasie mszy św. o godz. 7.00 i 18.00 będzie udzielany Sakrament Chorych.
  • W przyszłą niedzielę po mszy o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie młodzieży gimnazjalnej klas I, II i III przygotowujące do sakramentu bierzmowania.
  • Zapraszamy dorosłych parafian (od 18 roku życia) do posługi lektora podczas Mszy św. Kurs przygotowujący do tej posługi rozpocznie się spotkaniem organizacyjnym w niedzielę za tydzień po Mszy św. o godz.11:00 w budynku plebanii.
  • Przed kaplicą można nabyć nowy numer pisma „Drogi Miłosierdzia”.