TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ NA ŻYWO

Informacja pobrana z bialystok.tradycjakatolicka.pl – TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ NA ŻYWO

Msza Święta – IV Niedziela po Objawieniu Pańskim
29 stycznia 2017 r., godz.: 10:30
ks. Grzegorz Śniadoch IBP


 

Ochotnego dawcę miłuje Bóg... 2 Kor 9, 7

Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć finansowo Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Białymstoku oraz nasz rozwój w internecie (m.in. modernizacja strony WWW, zakup profesjonalnego sprzętu do transmisji on-line Mszy Świętych, rekolekcji, wykładów itp.) możecie Państwo wpłacić dowolną dobrowolną ofiarę na nasze konto w serwisie PayPal.

https://www.paypal.com/myaccount/transfer/send

1. Zaloguj się na swoje konto w serwisie PayPal.
2. Wprowadź adres e-mail Duszpasterstwa:
bialystok@tradycjakatolicka.pl
3. Wprowadź dowolną kwotę przekazywanej dobrowolnej ofiary.
4. Napisz uwagę: Na cele kultu religijnego – DTKwB – INTERNET
5. Wybierz źródło przelewu (karta płatnicza; konto PayPal).
6. Zaakceptuj płatność.

Za wszelkie wpłaty serdeczne Bóg zapłać!

 

LEKCJA:
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Rz 13,8-10

Bracia: Nikomu nic nie bądźcie dłużni, jeno abyście się nawzajem miłowali, kto bowiem bliźniego miłuje, Zakon wypełnił. Albowiem: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj i wszelkie inne przykazanie zawiera się w tym słowie: Będziesz miłował bliźniego swego jako siebie samego. Miłość bliźniego złego nie wyrządza, a pełnią Zakonu jest miłość.

EWANGELIA:
Ciąg dalszy Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 8,23-27

Onego czasu: Gdy Jezus wstąpił do łodzi, weszli za Nim uczniowie Jego. A oto burza wielka powstała na morzu, tak że fale zalewały łódź. A On spał. I przystąpili do Niego uczniowie Jego i obudzili Go mówiąc: «Panie, ratuj nas, giniemy». I rzekł im: «Czemu jesteście bojaźliwi, małej wiary?» Wtedy powstawszy rozkazał wiatrom i morzu i stała się cisza wielka. A ludzie zdumiewali się mówiąc: «Kto jest ten, że wichry i morze są mu posłuszne?»