Koncert

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Koncert

Koncert
W sobotę 20 stycznia wieczorem niektórzy z nas byli na występie Schola Gregoriana Sancti Casimiri w pałacu Branickich z okazji 225 rocznicy wydania ”Pieśni nabożnych”…