Zapraszamy na wystawę „Siła Miłości”

Informacja pobrana z bialystok.caritas.pl – Zapraszamy na wystawę „Siła Miłości”

„Siła Miłości” przedstawia zdjęcia osób ze wspólnot „Wiara i Światło” oraz „L’Arche” z całego świata. Uśmiechnięte twarze osób z niepełnosprawnością intelektualną to piękny dar dla ludzi zabieganych w codzienności. Tworząc relacje, przyjaźnie, dbając o siebie, osoby te, wraz ze swoimi asystentami, przyjaciółmi, ukazują nam ogromną siłę prostoty, radości i wzajemnego zaufania. Teksty założycieli „Wiary i Światła” i „L’Arche”  (Jeana Vanier i Marie-Hélène Mathieu), dopełniają głębię kolorowych obrazów. Wielojęzyczne wersje przypominają o uniwersalnym wymiarze całego przekazu. Niepełnosprawność, cierpienie, słabość nie są przeszkodą w tworzeniu lepszego świata. Wręcz przeciwnie: „siła miłości” właśnie tworzy lepszy świat. (JS) Wystawa pierwszy raz została zaprezentowana w Wadowickiej Bibliotece Publicznej z okazji Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku.

Wystawę można oglądać w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym przy ul Kościelnej 1A do końca lutego 2017 r.

Ruch “Wiara i Światło” powstał z wiary, że każda z osób upośledzonych umysłowo jest w pełni osobą, z wszystkimi prawami istoty ludzkiej: przede wszystkim z prawem bycia kochaną, uznawaną i poważaną ze względu na samą siebie i w wyborach, które podejmuje. “Wiara i Światło” jest także przekonana, że każda osoba, w pełni sprawna czy upośledzona jest jednakowo kochana przez Boga, że Jezus mieszka w każdej z nich. “Wiara i Światło” wierzy, że każda osoba, nawet najbardziej upośledzona jest powołana by pogłębiać swe życie w Jezusie w swoim Kościele. Jest powołana by stać się źródłem łaski i pokoju w świecie. Wspólnota “Wiara i Światło” to grupa 10-40 osób (upośledzone umysłowo dzieci, młodzież i dorośli ich rodzice i przyjaciele) spotykających się przynajmniej raz w miesiącu na przyjacielskich spotkaniach, dzieleniu się, modlitwie i świętowaniu.

Pomiędzy tymi spotkaniami członkowie wspólnoty nawiązują osobiste więzi, bowiem “tam gdzie jest przyjaciel tam jest i droga”.

Zwykle wspólnoty zakorzenione są w lokalnych parafiach i włączają się w życie swego kościoła. “Wiara i Światło” skupia Chrześcijan różnych wyznań odpowiadając na Jezusową modlitwę “Ojcze uczyń aby wszyscy stanowili JEDNO”.

Poza regularnymi zebraniami, wspólnoty podejmują szereg rozmaitych działań zależnie od ich potrzeb, kreatywności członków i Bożej inspiracji. Organizują wakacyjne obozowiska, formacje, pielgrzymki – czas radości i ożywienia dla osób z umysłowym upośledzeniem, czas wytchnienia dla ich rodziców, etc.

Osobie upośledzonej, “Wiara i Światło” objawia, że jest wezwana by obdarowywać innych skarbami swego serca, swym uczuciem, wiernością.

Rodzinom, “Wiara i Światło” daje niezbędne oparcie w ich trudnościach, pomaga im w lepszym rozpoznaniu wewnętrznego piękna ich dziecka i odkryciu, że ono może być źródłem życia i jedności.

Przyjaciołom, szczególnie młodym, “Wiara i Światło” ukazuje drogę do nawiązania przyjaźni z osobą upośledzoną umysłowo, do zaangażowania pozwalającego na odkrycie w drugiej osobie żywej obecności Jezusa, odkrycie nowego sensu swego życia. Czyż nie jest to niesamowite doświadczenie.

            W czasach gdy wiele dzieci z upośledzeniem umysłowym jest eliminowanych przed albo po ich urodzeniu, gdy często są porzucane, “Wiara i Światło” jest przekonana, że życie każdej osoby jest unikatowe i święte. Nawet najbardziej słaba istota jest wezwana by być źródłem radości i pokoju w Kościele i świecie. “Wiara i Światło” chce nieść im i ich rodzinom świadectwo Bożej miłości. (źródło: www.wiaraiswiatlo.pl)

W Białymstoku „Wiara i Światło” spotyka się w II i IV niedzielę miesiąca o godz. 15.30. w kaplicy Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny przy

ul. Stołecznej.

L’Arche – Arka

Pierwsza wspólnota L’ARCHE powstała w 1964 roku w Trosly-Breuil, niedaleko Paryża. Jean Vanier, oficer marynarki, wykładowca filozofii na Uniwersytecie w Toronto, zainspirowany przez o. Thomasa Philippe OP, zamieszkał z Rafaelem Simi i Philipem Seux w małym domu nazwanym L’ARCHE. W latach sześćdziesiątych życie szybko rozwijającej się wspólnoty w Trosly przyciągało z całego świata wielu młodych ludzi, którzy chcieli dzielić swoje życie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Ludzie z różnych krajów świata decydowali się na tworzenie wspólnot w miejscach, z których pochodzili. W ciągu kilku lat L’ARCHE otworzyła się na inne kultury, języki i warunki społeczno- ekonomiczne. L’ARCHE powstało w tradycji katolickiej, jednak szybko stało się ekumeniczne i otwarte również na religie niechrześcijańskie.

Pomimo widocznej różnorodności, wszystkie wspólnoty pozostają złączone ideą, że wkład ludzi z niepełnosprawnością intelektualną w życie naszych społeczeństw staje się widoczny we wzajemnych relacjach.

Atmosfera rodzinna wspólnot pozwala każdemu – bez względu na to, czy jest pełnosprawny czy nie – czuć się ‘u siebie’, rozwijać swoje talenty, budować więzi przyjaźni lub zwyczajnie cieszyć się życiem. Wspólnoty są nie tylko miejscem, gdzie każdy może poczuć się akceptowany, ale także są to miejsca modlitwy i wsparcia dla rodzin i przyjaciół, wolontariuszy i sąsiadów, parafii i innych wspólnot lokalnych.

Obecnie istnieje 150 wspólnot na całym świecie, w Polsce 5, w: Śledziejowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie. (źródło: www.larche.org.pl)

Niedługo zostanie otwarty nowy dom Arki w Centrum Pomocy Caritas w Supraślu.

Zapraszamy osoby, które chciałyby pełnić rolę asystentów.

kontakt: ks. Jerzy Sęczek 697020098, Barbara Siemionkowicz 608087832