Rekolekcje IMMACULATA

Informacja pobrana z odnowa.bialystok.pl – Rekolekcje IMMACULATA

Rekolekcje Immaculata opierają się w głównej mierze o treści „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort oraz o nauczanie Ojców Kościoła. Ich istotą jest POZNANIE PRAWDY O SOBIE SAMYM, która przynosi łaskę uzdrowienia wewnętrznego. W rekolekcjach Immaculata Maryja prowadzi do dojrzałej wiary, wychowuje i kształtuje prawdziwych liderów i animatorów wspólnot, uczy Kościoła i Jego liturgii, prowadzi do umiłowania i przyjęcia Krzyża. W rekolekcjach przewidziane są 2 dni postu o chlebie i wodzie.Termin: 6 – 12 sierpnia 2017


Ofiara: 330 zł


Aby wziąć udział w rekolekcjach trzeba się wcześniej zapisać. Zasady zapisów i zgłoszeń tutaj


Pobierz zgłoszenie na rekolekcje


Przeczytaj zanim przyjedziesz