Ukazała się łaska Boga

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Ukazała się łaska Boga

Ukazała się łaska Boga
Serdecznie życzymy, by nadchodzące Święta Bożego Narodzenia były czasem zatrzymania się przy Panu oraz fascynacji faktem, że Bóg objawił się w ludzkiej postaci Jezusa…