KOLĘDA 2016/2017

Informacja pobrana z dojlidyparafia.pl – KOLĘDA 2016/2017

Postarajmy się, aby podczas naszych spotkań kolędowych Rodziny były w komplecie. Niech nie zabraknie wzajemnej życzliwości i troski: o Parafię i siebie. Przy okazji wizyty duszpasterskiej prosimy o ofiary, oczywiście na miarę naszych możliwości, na potrzeby kościoła i prac w nim prowadzonych i planowanych.

 

28 grudnia (środa) 2016 –  Halickie i Białostoczek, rozpoczęcie o godz.10.00, (Ci, którzy pracują, mogą przyjąć kapłana w godz. 19:00-21:00 po wcześniejszym powiadomieniu)