Boże Narodzenie 2016

Informacja pobrana z katecheza.archibial.pl – Boże Narodzenie 2016

Drodzy Katecheci! „Idźcie i głoście”, hasło Roku Duszpasterskiego 2016/2017, wzywa nas do niesienia światu Dobrej Nowiny – Ewangelii. Jej treścią jest radosna wieść, że „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami” (J 1, 14), przynosząc zbawienie. Niech przychodzący na świat Jezus Chrystus napełni serca Wasze i Waszych bliskich pokojem i miłością oraz umocni w dawaniu o Nim świadectwa w codzienności. Szczęść Boże!