Świąteczne życzenia

Informacja pobrana z bialystok.caritas.pl – Świąteczne życzenia

„RADOŚĆ MIŁOŚCI przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła”.

 Zapatrzeni w Najświętszą Rodzinę życzmy sobie nawzajem otwartości

na przyjęcie Dzieciątka Jezus w zwyczajności każdego dnia,

aby nasze serca i rodziny stały się Nazaretem.

Niech radość i pokój Bożego Narodzenia zagości w nas na stałe,

a ciepło kolęd wypełni nasze domy nową nadzieją.

 

 Z serca dziękuje za każdy gest dobroci i miłości na rzecz potrzebujących

Z darem modlitwy

Adam Kozikowski

 Dyrektor

Caritas Archidiecezji Białostockiej

z Pracownikami