Plurimos annos

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Plurimos annos

Plurimos annos.. Sto lat, sto lat!
Okazję do zaśpiewania tej najbardziej znanej polskiej pieśni biesiadnej dali nam Jola i Andrzej zapraszając nas na 8 rocznicę ślubu. Przybył, kto mógł. O godz. 18:00 wzięliśmy…