OŚWIADCZENIE

Informacja pobrana z bialystok.caritas.pl – OŚWIADCZENIE

W imieniu Caritas Archidiecezji Białostockiej, wyrażamy ubolewanie i gorąco przepraszamy za sytuację jaka miała miejsce w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej przez naszą organizację. Z informacji jakie otrzymaliśmy od osoby zatrudnionej w Świetlicy wynika, że w dniu 6 grudnia, bez wcześniejszego zaproszenia, do naszej placówki przybyła trójka młodych osób, które przywiozły prezenty dla dzieci. Jedna z nich była w przebraniu Mikołaja. Podczas rozdawania prezentów osoba ta umieściła opaskę z logo organizacji ONR na ramieniu, co umknęło uwadze naszego pracownika. W tym czasie druga osoba zrobiła zdjęcie, które potem zostało umieszczone w Internecie. Zdjęcie zostało opublikowane bez zgody naszej instytucji. Nie było to w żaden sposób konsultowane wcześniej z zarządem Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Za niedopuszczalne uważamy wchodzenie na teren placówki osób nieupoważnionych. W kwestii zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywającym w świetlicy deklarujemy poprawę standardów w tym obszarze. Wobec opiekunki dzieci zostaną wyciągnięte konsekwencje.

Sprzeciwiamy się także nazywaniu naszych małych podopiecznych „dziećmi, którymi na co dzień nie chcą zajmować się rodzice” oraz idącym za tym określeniem naznaczeniem społecznym. Stwierdzenie takie mija się z prawdą.

Wszystkie osoby, w tym rodziców dzieci, naszych darczyńców, sympatyków oraz ludzi korzystających z naszej pomocy, chcemy jeszcze raz przeprosić za zaistniałą sytuację. W działaniach, które prowadzimy byliśmy, jesteśmy i będziemy dalecy od założeń nacjonalizmu i idących za nimi przekonań oraz zachowań.

Pragniemy również podkreślić, że od ponad 25-lat Caritas Archidiecezji Białostockiej niesie pomoc wszystkim potrzebującym, szanując godność każdego człowieka bez względu na jego narodowość, rasę, światopogląd, przekonania oraz wyznawaną religię.

Białostocka Caritas jednoznacznie i stanowczo odcina się od wszelkiego typu działań stojących w sprzeczności z wartościami Ewangelii, które wyznajemy i którym jako Caritas służymy.

Zarząd Caritas Archidiecezji Białostockiej