Turniej tenisa stołowego

Informacja pobrana z mbcz.archidiecezja.net – Turniej tenisa stołowego

W niedzielę 4.Grudnia w salkach przy kaplicy św. Kazimierza odbył się turniej tenisa stołowego LSO. Ksiądz prałat Tadeusz Horosz ufundował puchary i medale.ZDJĘCIA