Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – XXIII edycja

Informacja pobrana z bialystok.caritas.pl – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – XXIII edycja

Każdego roku, na milionach stołów wigilijnych w Polsce płonie świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas. Dzięki niej corocznie tysiące dzieci otrzymuje pomoc w wyżywieniu, edukacji i wypoczynku. Ponadto 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc dzieciom z zagranicy, w tym roku wsparciem zostaną objęte dzieci uchodźców z Syrii i Iraku.

Białostocka, ekumeniczna inauguracja tegorocznej edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom miała miejsce 27 listopada o godzinie 12:00 na terenie parafii świętego Kazimierza. Wzięli w niej udział przedstawiciele Caritas, Eleos i Diakonii wraz z podopiecznymi. W tym roku akcja przebiega pod hasłem „Płomień miłosierdzia” i realizowana jest wspólnie z TVP. Wczorajszej inauguracji towarzyszył przemarsz orkiestry F. Mocarskiego wokół Kościoła oraz liczne koncerty. Na scenie wystąpili: podopieczni Eleos, Chór chłopięcy i schola z parafii św. Kazimierza, rodzina państwa Trojanowskich, Dorota Hermanowicz i podopieczni, Tadeusz Doroszko z zespołem.

Płomień Miłosierdzia od 23 lat łączy Polaków, łączy sąsiadów, mieszkańców wsi, małych i wielkich miast, we wspólnej trosce o najsłabszych – mówi ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska – ten płomień niesie w sobie przesłanie, że jesteśmy wrażliwi, troskliwi i mądrzy – kontynuuje dyrektor Caritas.

Pomysł Wigilijnej Świecy Caritas zrodził się w 1993 roku w ośrodku pomocy dzieciom niepełnosprawnym w Rusinowicach. W tym samym roku świece Caritas zapłonęły na stołach polskich domów w zaledwie kilku diecezjach. Rok później, światło Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom zajaśniało już na stołach wigilijnych w całej Polsce. Tylko podczas 1 edycji akcji w 2004 roku rozprowadzono 4,5 miliona świec. Dzięki akcji Caritas od 23 lat pomoc otrzymało kilka milionów dzieci z ubogich rodzin.

W 1997 roku do akcji Caritas z ideą betlejemskiego światła pokoju przyłączyli się harcerze ZHP, dzięki temu świeca Caritas docierała m.in. do Prymasa Polski, Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP, Sejmu i Senatu .

Od 2000 roku Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom jest wspólnym, ekumenicznym dziełem tworzonym przez Caritas Kościoła Katolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelickiego i Eleos Kościoła Prawosławnego.

Akcję można wesprzeć kupując w parafii Wigilijną Świecę Caritas, wysyłając SMS z hasłem METANOIA na numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub przez wpłatę na konto Caritas: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527 z dopiskiem WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM.