Zadanie na dziś (2 – 28 XI)

Informacja pobrana z chcejezusa – Zadanie na dziś (2 – 28 XI)

zadanie-02

zadanie-02