Wspólnota Żywego Różańca

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca
parafii p.w. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO w BIAŁYMSTOKU

Modlitwa, którą bardzo ukochałem…

Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Można powiedzieć, że
Różaniec jest jakby modlitewnym komentarzem do ostatniego rozdziału
Konstytucji Lumen gentum, mówiącego o prawdziwej obecności Bogarodzicy w
tajemnicach Kościoła (…), w tajemnicach radosnych, bolesnych i
chwalebnych. (…)
Równocześnie zaś w te same dziesiątki Różańca serce nasze może
wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka,
rodziny, narodu, Kościoła, Ojczyzny i ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy
naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o
których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa
różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.

Jan Paweł II, Watykan 29 października 1978

Rok 2002/2003 Ojciec Święty Jan Paweł II Ogłosił Rokiem Różańca i
poszerzył tę modlitwę o tajemnice Światła, w których rozważamy fragmenty
publicznego życia Chrystusa.