OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA (20.11.2016r.)

Informacja pobrana z florianbialystok.blogspot.com – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA (20.11.2016r.)


OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

(20.11.2016r.)

1.     Dzisiejsza uroczystość stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy całe misterium zbawcze. Uwielbiamy Pana Boga i dziękujemy Mu za dzieło stworzenia i odkupienia. Uwielbiamy i składamy dzięki za Jego wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie. Przez chrzest święty uczestniczymy w tym misterium i poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa, który pragnie nas wszystkich zjednoczyć w swoim królestwie prawdy, pokoju i zbawienia.

2.     Dzisiaj kończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Był to szczególny czas łaski. Ufamy, że wielu z nas w tym roku wróciło w miłosierne ramiona Ojca, odnowiło swoją wiarę, uporządkowało swoje rodzinne, małżeńskie sprawy. Jest za co dziękować. Duchowo łączymy się z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękujemy za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas.

3.     Jutro przypada wspomnienie Ofiarowania NMP. Wspomnienie to ukazuje nam wielkość i znaczenie życia ofiarowanego całkowicie Bogu. Dlatego w tym dniu modlimy się szczególnie za siostry w zakonach klauzurowych. Do tej modlitwy zachęcamy wszystkich parafian.

4.     We wtorek przypada wspomnienie Świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej.

5.     Kolejny rok liturgiczny dobiega końca. Za tydzień, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczniemy następny rok, którego hasłem będą słowa z nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście”. Będziemy wezwani do świadczenia o Panu Jezusie i przemieniania tego świata na bardziej Boży.

6.     Od przyszłej niedzieli w naszej kaplicy będzie można nabywać poświęcone opłatki.