2016-10-28 Piątek – Rozważania

Informacja pobrana z rkalinowski.pl – 2016-10-28 Piątek – Rozważania

2016-10-28Łk 6,12-19
W TYM CZASIE JEZUS WYSZEDŁ NA GÓRĘ, ABY SIĘ MODLIĆ, I CAŁĄ NOC SPĘDZIŁ NA MODLITWIE DO BOGA. Z NASTANIEM DNIA PRZYWOŁAŁ SWOICH UCZNIÓW I WYBRAŁ SPOŚRÓD NICH DWUNASTU, KTÓRYCH TEŻ NAZWAŁ APOSTOŁAMI: SZYMONA, KTÓREGO NAZWAŁ PIOTREM; I BRATA JEGO, ANDRZEJA; JAKUBA I JANA; FILIPA I BARTŁOMIEJA; MATEUSZA I TOMASZA; JAKUBA, SYNA ALFEUSZA, I SZYMONA Z PRZYDOMKIEM GORLIWY; JUDĘ, SYNA JAKUBA, I JUDASZA ISKARIOTĘ, KTÓRY STAŁ SIĘ ZDRAJCĄ. ZESZEDŁ Z NIMI NA DÓŁ I ZATRZYMAŁ SIĘ NA RÓWNINIE. BYŁ TAM DUŻY POCZET JEGO UCZNIÓW I WIELKIE MNÓSTWO LUDU Z CAŁEJ JUDEI I JEROZOLIMY ORAZ Z WYBRZEŻA TYRU I SYDONU; PRZYSZLI ONI, ABY GO SŁUCHAĆ I ZNALEŹĆ UZDROWIENIE ZE SWYCH CHORÓB. TAKŻE I CI, KTÓRYCH DRĘCZYŁY DUCHY NIECZYSTE, DOZNAWALI UZDROWIENIA. A CAŁY TŁUM STARAŁ SIĘ GO DOTKNĄĆ, PONIEWAŻ MOC WYCHODZIŁA OD NIEGO I UZDRAWIAŁA WSZYSTKICH.
Przed ważnymi momentami w życiu, Jezus zawsze szedł w odosobnienie na długą modlitwę. Wybór najbliższych jest dla Niego na tyle istotną sprawą, że całą noc spędza na rozmowie z Ojcem. My różnimy się od Jezusa tym, że przed ważnymi momentami w życiu popadamy w aktywizm: biegamy, szukamy kontaktów, uciekamy się do znajomości, itd. A może warto byłoby jak Jezus całą noc spędzić w obecności Ojca. Bez różańca, książeczki do nabożeństwa, nawet Biblii. Po prostu trwać przed Bogiem. Może już dzisiejszej nocy zostaw wszystko i ze swoimi problemami pójdź na nocną rozmowę z Bogiem.