2016-10-22 Sobota – Rozważania

Informacja pobrana z rkalinowski.pl – 2016-10-22 Sobota – Rozważania

2016-10-22Łk 13,1-9
W TYM CZASIE PRZYSZLI NIEKTÓRZY I DONIEŚLI MU O GALILEJCZYKACH, KTÓRYCH KREW PIŁAT ZMIESZAŁ Z KRWIĄ ICH OFIAR. JEZUS IM ODPOWIEDZIAŁ: CZYŻ MYŚLICIE, ŻE CI GALILEJCZYCY BYLI WIĘKSZYMI GRZESZNIKAMI NIŻ INNI MIESZKAŃCY GALILEI, ŻE TO UCIERPIELI? BYNAJMNIEJ, POWIADAM WAM; LECZ JEŚLI SIĘ NIE NAWRÓCICIE, WSZYSCY PODOBNIE ZGINIECIE. ALBO MYŚLICIE, ŻE OWYCH OSIEMNASTU, NA KTÓRYCH ZWALIŁA SIĘ WIEŻA W SILOAM I ZABIŁA ICH, BYŁO WIĘKSZYMI WINOWAJCAMI NIŻ INNI MIESZKAŃCY JEROZOLIMY? BYNAJMNIEJ, POWIADAM WAM; LECZ JEŚLI SIĘ NIE NAWRÓCICIE, WSZYSCY TAK SAMO ZGINIECIE. I OPOWIEDZIAŁ IM NASTĘPUJĄCĄ PRZYPOWIEŚĆ: PEWIEN CZŁOWIEK MIAŁ DRZEWO FIGOWE ZASADZONE W SWOJEJ WINNICY; PRZYSZEDŁ I SZUKAŁ NA NIM OWOCÓW, ALE NIE ZNALAZŁ. RZEKŁ WIĘC DO OGRODNIKA: OTO JUŻ TRZY LATA, ODKĄD PRZYCHODZĘ I SZUKAM OWOCU NA TYM DRZEWIE FIGOWYM, A NIE ZNAJDUJĘ. WYTNIJ JE: PO CO JESZCZE ZIEMIĘ WYJAŁAWIA? LECZ ON MU ODPOWIEDZIAŁ: PANIE, JESZCZE NA TEN ROK JE POZOSTAW; JA OKOPIĘ JE I OBŁOŻĘ NAWOZEM; MOŻE WYDA OWOC. A JEŚLI NIE, W PRZYSZŁOŚCI MOŻESZ JE WYCIĄĆ.
Jesteśmy stworzenie przez Pana Boga do tego by przynosić konkretne owoce. Niestety często jesteśmy wstrętnymi egoistami. Uważamy, że wszystko się nam należy i wszyscy ludzie mają być na naszych usługach. Jednocześnie niczego w zamian im nie dajemy. Trudne są słowa, które nam dziś Pan Jezus mówi. Ale chyba trzeba nam wziąć głęboki oddech i szczerze sobie odpowiedzieć na pytanie czy przypadkiem nie stałem się jak drzewo, które tylko wysysa życiodajne soki wokół siebie? Czy nie wysysam soków w mojej rodzinie, miejscu pracy, wspólnocie, Kościele, świecie? Czy nie zatraciłem w sobie pięknej cnoty ofiarności? Patron dnia dzisiejszego jest człowiekiem, który nieustannie tracił: najpierw matkę, potem brata, ojca, wolność Ojczyzny, studia, własny plan na życie, wreszcie zdrowie, siły, …, życie. Ale w tym traceniu był, a właściwie jest, piękny. Spróbujmy tego nauczyć się od Niego. Nie bójmy się tracić, by zyskać to co najważniejsze!